Uitnodiging deelname derde kwartaalmeting weggebruikersonderzoek

Jorinke Vos 07-05-2018 0 reacties

Maakt u gebruik van de A27 en/of de A1? Wij zijn dan nog altijd benieuwd naar uw mening over deze snelweg(en). Neemt u deel aan het vervolgonderzoek?

Weggebruikersonderzoek
Wij willen graag weten hoe tevreden onze weggebruikers zijn over de werkzaamheden voor, tijdens en na de werkzaamheden op de A27 en de A1. In de meting vragen we daarom naar uw mening ten aanzien van: algehele indruk van de weg, uitvoering van de werkzaamheden en publieksgerichte uitvoering. We voeren dit onderzoek per kwartaal uit, zodat we de feedback en aandachtspunten gelijk mee kunnen nemen tijdens de volgende fasen van het project.

Wilt u deelnemen aan het vervolgonderzoek?
Dit kan via www.weggebruikersonderzoekA27A1.nl Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. We behandelen de antwoorden vertrouwelijk. Deelnemen aan het vervolgonderzoek kan tot en met zondag 20 mei 2018.

Belangrijkste resultaten tweede kwartaalmeting
Na de nulmeting – uitgevoerd voor aanvang van start realisatie - en de resultaten van de eerste kwartaalmeting zijn ook de onderzoeksresultaten van de tweede kwartaalmeting bekend. De tevredenheidscijfers zijn stabiel. Weggebruiker zijn nog steeds tevreden op alle drie de punten. ‘Rijkswaterstaat weet dus ondanks de toename in het aantal, de lengte en de intensiteit van de werkzaamheden de kwaliteit van de snelweg tijdens de wegwerkzaamheden op niveau te houden’, aldus het onderzoeksbureau. ‘Zowel ten aanzien van de algehele indruk van de weg en de uitvoering van de werkzaamheden is de weggebruiker over geen enkel aspect ontevreden.’ Aandachtspunt ligt op het verbeteren van de informatieverstrekking over de wegwerkzaamheden langs de weg.

0  reacties