Een nieuwe boom voor iedere gekapte boom

Jorinke Vos 18-10-2018 0 reacties

Voor bijna elke wegverbreding moeten er bomen worden gekapt. Dat is onvermijdelijk. Ook voor de verbreding van de A27/A1 is dit het geval. De Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) stelt dat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom of struik teruggeplaatst moet worden. Dat heet boscompensatie. Maar hoe werkt dat nou precies?

3Angle heeft samen met Rijkswaterstaat een inrichtingsplan gemaakt voor de boscompensatie. Hierin wordt gekeken op welke plekken bomen en planten kunnen worden teruggeplaatst en op welke plekken een andere oplossing moet worden gezocht. Het uitgangspunt is het terugplaatsen van bomen en struiken binnen de grenzen van het project zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek. Dus waar ruimte is, zoals op de taluds en op de bouwplaatsen, gebruiken we deze om groen terug te planten.

Terugplaatsen op of zo dicht mogelijk bij de plek
Terugplaatsen op dezelfde plek is niet altijd mogelijk, omdat er in de nieuwe situatie op bepaalde stukken asfalt ligt of omdat de groene inrichting niet bijdraagt aan het gewenste landschappelijk beeld of aan bijvoorbeeld de leefomstandigheden van dieren op die plek. Waar niet kan worden gecompenseerd op de plek zelf of directe omgeving, zoekt Rijkswaterstaat naar andere gebieden zo dicht mogelijk in de omgeving van het project. Voor de A27/A1 lopen hierover op dit moment gesprekken met de gemeenten en andere grondeigenaren.

Passend groen bij de plek
Als er groen wordt teruggeplaatst, passen we de keuze voor het specifieke groen aan op de omgeving. Voor de A27/A1 zal dit voornamelijk bestaan uit heide, jonge struiken, bomen en grotere laanbomen. We hebben onderscheid gemaakt in drie verschillende gebieden: A1, A27 Zuid (van Utrecht-Noord tot Hollandse Rading) en A27 Noord (van Hollandse Rading tot knooppunt Eemnes). Op de factsheets van deze gebieden kun je de invulling per gebied nalezen.

Wanneer wordt er opnieuw beplant?
Ons doel is om de omgeving netjes en groen achter te laten na de verbreding. En dat gaat ook lukken, want 3Angle begint eind 2018 met het aanplanten van de eerste nieuwe bomen. Veel van de nieuwe beplanting is nog jong en klein. Dat slaat het beste aan en deze planten zullen het hardst groeien. Het kan snel gaan; een jonge eik groeit bijvoorbeeld in 5 jaar van zo’n 60 centimeter naar wel 2,5 meter. Omdat we afhankelijk zijn van het plantseizoen, kunnen de meeste bomen en planten pas volgend jaar de grond in. In het voorjaar 2019 willen we in ieder geval het groen binnen de projectgrenzen hebben gecompenseerd.

0  reacties