Uitnodiging laatste kwartaalmeting weggebruikersonderzoek

Jorinke Vos 02-11-2018 0 reacties

Maakt u gebruik van de A27 en/of de A1? Wij zijn dan benieuwd naar uw mening over deze snelweg(en). Neemt u deel aan het laatste vervolgonderzoek?

Weggebruikersonderzoek
Wij willen graag weten hoe tevreden onze weggebruikers zijn over de werkzaamheden voor, tijdens en na de werkzaamheden op de A27 en de A1. In de meting vragen we daarom naar uw mening ten aanzien van: algehele indruk van de weg, uitvoering van de werkzaamheden en publieksgerichte uitvoering. We hebben dit onderzoek elk kwartaal uitgevoerd, zodat we de feedback en aandachtspunten mee hebben kunnen nemen tijdens de volgende fasen van het project. Omdat de wegverbreding nu eind 2018 gereed is, vragen we u  vanuit dit project voor een laatste keer naar uw mening.

Wilt u deelnemen aan het vervolgonderzoek?
Dit kan via www.weggebruikersonderzoekA27A1.nl Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. We behandelen de antwoorden vertrouwelijk. Deelnemen aan het onderzoek kan tot en met zondag 11 november 2018. 

Belangrijkste resultaten derde kwartaalmeting
Na de nulmeting – uitgevoerd voor aanvang van de realisatie - en de resultaten van de eerste en twee kwartaalmeting zijn ook de onderzoeksresultaten van de derde kwartaalmeting bekend. De algehele indruk van de weg is stabiel gebleven en scoorde opnieuw een 7,0. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de gemiddelde score zelfs gestegen, van een 6,9 in de derde meting naar een 7,1. Dat is goed nieuws, ondanks het feit dat er in de afgelopen periode meer afsluitingen waren. Verder zijn de weggebruikers ook tevreden over de communicatie rondom de wegwerkzaamheden. Voor de communicatie werd deze kwartaalmeting een 7,1 gescoord. Naast veel complimenten waren er ook suggesties. Bij de suggesties voor verbetering van de communicatie geven weggebruikers bijvoorbeeld aan dat de wegaanduidingen bij omleidingen soms onduidelijk zijn. We hebben bij afsluitingen daarom meer tekstkarren ingezet, om de omleidingsroute duidelijker te communiceren.

0  reacties