Betere doorstroming A27 bij Utrecht-Noord

Jorinke Vos 26-09-2017 0 reacties

De A27 tussen Utrecht-Noord en Bilthoven is sinds 11 september verbreed. Het verkeer kan nu op 3 rijstroken 120 km/h rijden. Hierdoor is de doorstroming verbeterd, wat direct tijdwinst oplevert voor weggebruikers.

Vóór de verbreding ontstonden veel files vanwege de wegversmalling tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Het zorgde voor een knelpunt aan de oostzijde van Utrecht en vormde een bron van frustratie. Tijdens de werkzaamheden waren er al 3 smallere rijstroken met een maximumsnelheid van 90 km/h, de 3x90-maatregel. Dit is een manier om de doorstroming al tijdens werkzaamheden te bevorderen. Nu kunnen weggebruikers 120 km/h op 3 rijstroken rijden en daardoor sneller doorrijden. Doordat we dit deel van de A27 aan het begin van het project aanpakken, hebben we de doorstroming van dit knelpunt zo vroeg mogelijk in het project verbeterd. De werkzaamheden zijn echter nog niet geheel afgerond. Weggebruikers moeten dus op blijven letten.

 

Inspelen op vragen en opmerkingen

Over de tijdelijke situatie, met name bij Bilthoven, zijn vragen en opmerkingen geweest van weggebruikers. Rogier van Drunen, verkeersmanager Rijkswaterstaat: ‘De situatie bij Bilthoven was ingewikkeld omdat daar de rechterrijstrook overging in de afrit. Daarvoor is gekozen vanwege beperkte ruimte. We hebben de situatie zo duidelijk mogelijk aangegeven met borden en gele markeringen op de weg.’

 

Wennen aan de weg
‘Doorgaans monitoren we de reacties van de weggebruikers eerst een tijd, voordat we aanpassingen doorvoeren. Dit komt omdat weggebruikers moeten wennen aan een nieuwe situatie op de weg. Sommige automobilisten vonden bijvoorbeeld de gele markering niet duidelijk genoeg. Maar omdat de weginspecteurs van Rijkswaterstaat – onze ogen op de weg – diverse onhandige manoeuvres zagen, hebben we na het eerste weekend al aanpassingen doorgevoerd. Zo hebben we de gele markering uitgebreid, zodat het eerder zichtbaar werd voor weggebruikers dat ze aan het uitvoegen waren. Ook hebben we de witte belijning waar mogelijk weggehaald en een aantal borden nog duidelijker gemaakt.’  

 

Werkzaamheden en veiligheid

‘Onze ervaringen nemen we mee naar de volgende fasen van de wegverbreding op de A27 en A1’, vervolgt Van Drunen. ‘We adviseren weggebruikers alert te zijn op de borden en gele markeringen op de weg, en de aanwijzingen op te volgen. Verder is het voor de veiligheid van de wegwerkers en -gebruikers natuurlijk altijd belangrijk dat iedereen zich houdt aan de snelheidslimiet. Uit snelheidscontroles van de politie over de afgelopen periode bleek dat 10 tot 15% van het verkeer te snel reed.’

 

Weinig sluipverkeer

Ook het effect van de werkzaamheden op de omgeving houden we in de gaten. Van Drunen: ‘Als het verkeer niet doorstroomt op de snelweg, kiezen veel automobilisten voor lokale wegen. De doorstroming en het sluipverkeer hebben we gemonitord. Slechts een enkele keer zagen we het sluipverkeer toenemen. We blijven de situatie op de wegen monitoren onder andere via weggebruikersonderzoeken. Op deze manier kunnen we eventuele problemen signaleren en waar mogelijk oplossen.’

0  reacties