Prefab liggers: sterk, veilig en snel

Jorinke Vos 18-12-2017 0 reacties

Met het verbreden van de wegen A27 en de A1 worden ook 12 viaducten verbreed of nieuw gebouwd. Om de doorstroom te behouden en hinder tot een minimum te beperken, gebruikt aannemerscombinatie 3Angle ‘prefab liggers’. Dit zijn voor (pre) gefabriceerde (fab) liggende dekelementen (liggers).

In de maanden november en december leggen wegwerkers veel prefab liggers op hun plek. Maar hoe gaat dat eigenlijk? We vroegen het Tim Viets, projectcoördinator Civiele techniek van 3Angle.

Prefab liggers
Bij de bouw van een viaduct kan de aannemer kiezen om prefab liggers te gebruiken of om het dek op de locatie zelf in beton te storten. Viets: ‘Prefab liggers zijn grote betonnen elementen die we in een keer op de steunen van een viaduct kunnen hijsen. Eigenlijk heeft het gebruik van prefab liggers alleen maar voordelen.

  • Sneller bouwen: tijdens de bouw van de steunpunten worden de prefab liggers in een fabriek gemaakt. Hierdoor besparen we veel tijd op de bouwplaats. In ongeveer 1 uur kunnen 2 hijskranen een ligger op zijn plaats hijsen. 
  • Minder transport: de prefab liggers komen kant en klaar aan op de locatie. Als de dekken op het werk gestort moeten worden, moeten alle  materialen los geleverd worden (o.a. houten platen voor bekisting, alle wapening, al het beton, etc.). Ook moet de aannemer dan een grote ondersteuning bouwen. Dit zou voor veel meer transport en hinder zorgen.
  • Hoge kwaliteit: de prefab liggers worden in een gecontroleerde omgeving gebouwd. Dit zorgt voor een hoge kwaliteit, omdat de bouw niet wordt beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden. 
  • Minder hinder verkeer: de prefab liggers hijsen we ’s nachts op hun plek. Er is dan minder verkeer en daarom minder hinderlijk voor de weggebruiker. Het stil zetten van het verkeer is namelijk noodzakelijk voor het leggen van een ligger, omdat tijdens het hijsen het niet veilig is om onder de ligger door te rijden. Het stil zetten van het verkeer kan op verschillende manieren. Voor de liggers die boven de snelweg komen te liggen is de keuze gemaakt dit grotendeels uit te voeren met afsluitingen van één rijbaan. Het verkeer in tegengestelde richting kan gewoon door blijven rijden. Binnen het project worden ook liggers geplaatst over lokale wegen. Het stilzetten van het verkeer vindt daar grotendeels plaats met verkeersstops. Tijdens een stop wordt het verkeer even stil gelegd, waarna het verkeer daarna weer wordt doorgelaten.
  • Veiliger: werken met prefab liggers zorgt voor een veiligere bouwomgeving. Er wordt minder op hoogte gewerkt, de werkzaamheden duren minder lang en de prefab liggers worden in een veiligere omgeving gebouwd.Even sterk, maar dunnere prefab liggers

Een groot aantal van de prefab liggers die 3Angle gebruikt, zijn geen standaard betonnen elementen. De verbrede viaducten moeten namelijk hun originele uitstraling behouden, aldus Viets. ‘De viaducten zijn op dit moment ‘dun’ in vergelijking met andere viaducten. Hiermee bedoelen we dat de onderkant van het viaduct tot aan bovenkant van het viaduct smal is. De prefab liggers die we gebruiken, zijn daarom ook dunne constructies.’ Om dezelfde krachten te kunnen dragen als een dikker element zit er veel wapening (versterkingen) in de prefab liggers.

Wist u dat…
… een prefab ligger zo’n 70 à 80 ton weegt. Dat is vergelijkbaar met het gewicht van ongeveer 75  personenauto’s?
… de meeste prefab liggers 20 à 25 m lang zijn en zo’n 1,5 m breed? De langste 30 meter is, de zwaarste 80 ton
… er 2 hijskranen nodig zijn om 1 prefab ligger op zijn plek te hijsen?
… de prefab liggers ’s nachts worden geplaatst, om hinder voor het verkeer te beperken?
… we verwachten eind februari 2018 alle liggers te hebben gelegd.

 

0  reacties