Zand. Onmisbaar bij wegverbredingen.

Jorinke Vos 11-01-2018 0 reacties

Op veel plekken langs de A27 en A1 zien we zandafgravingen en rijden er vracht- en kiepwagens met zand. Het ene moment wordt er zand van plek A gehaald en naar plek B gebracht en de dag erna is het andersom. We vroegen Luc Wierikx, uitvoerder grondverzet van 3Angle waarom dit nodig is.

Waarom grondverzet?
‘Kort samengevat is grondverzet het zo efficiënt mogelijk verplaatsen van zand en grond van A naar B’, vertelt Wierikx. ‘Het zand is nodig voor de wegverbredingen. Om ophogingen te maken voor nieuwe viaducten en op- en afritten. Waar mogelijk halen we het zand uit de directe omgeving. Bijvoorbeeld bij een viaduct of een op- of afrit die gesloopt wordt. 3Angle heeft namelijk een gesloten grondbalans. Dat wil zeggen dat er geen grond of zand wordt aangevoerd. Soms halen we zand van locatie A en brengen het naar locatie B, terwijl we een week later juist weer zand naar locatie A brengen. Ik kan me voorstellen dat weggebruikers en omwonenden daar niet altijd begrip voor hebben, maar we zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Het zand dat vrijkomt uit een op- of afrit, is pas beschikbaar na de sloop. En we kunnen pas slopen als de nieuwe op- of afrit beschikbaar is. Mijn uitdaging is om vraag en aanbod te managen: wanneer en waar hebben we grond en zand nodig en waar en wanneer is dit beschikbaar?’

Verschil tussen zand en grond
Wierikx: ‘We onderscheiden grond en zand. Zand gebruiken we voornamelijk voor het maken van een verhoging of een zandbed (een laag aangedrukt zand). Zand is wit/gelig en heeft een relatief fijne structuur, waardoor je het makkelijk kunt aandrukken. Dit doen we door de grond te verspreiden en vervolgens plat te walsen en te trillen. Zo ontstaat er een constructief stevige ondergrond. Grond is daarentegen lastig te verdichten. Het is bruiner dan zand en er zit meer organisch materiaal, zoals takjes en wortels, in. Grond gebruiken we alleen voor de bovenste laag van de berm. Zodat daar juist gemakkelijk begroeiing in is te plaatsen. Langs de A27 en A1 is weinig grond te vinden. Daarentegen is het er wel een ‘zandwalhalla’. Zo komt er bij knooppunt Hilversum heel veel zand vrij.’
 Slimme logistiek belangrijk
De grootste uitdaging bij grondverzet is de logistiek, vertelt Luc Wierikx. ‘Zand is er voldoende beschikbaar, maar het transport kan het duur maken. In een vrachtwagen past ongeveer 20 kuub zand. Dat is tussen de 28.000 en 30.000 kg. Om een nieuw viaduct te maken, hebben we ongeveer 130.000 kuub zand nodig voor de ophoging aan beide kanten en het talud. Dat komt neer op ongeveer 6.500 vrachtwagens. Onze langste transportroute bij de verbreding van de A27 en A1 is ongeveer 44 km. Dat betekent dat elke vrachtwagen ongeveer één uur onderweg is. En de kranen die de vrachtwagens vullen, staan stil als er geen vrachtwagen is. Een slim logistiek rondje is dus belangrijk.’ Daar heeft aannemerscombinatie 3Angle dan ook goed naar gekeken. Zo is er bij de nieuwe aansluiting Hilversum een transportband ingezet om het zand te verplaatsen. Over de band is 80.000 kuub verplaatst, wat zo’n 4.000 transporten bespaarde. Wierikx: ‘Dit is niet alleen een stuk goedkoper, maar hierdoor besparen we ook een hoop diesel, waardoor de CO2-uitstoot beperkt blijft. Daarnaast hoeft er minder transport over de weg, wat de doorstroom voor de weggebruiker bevordert.’


Weinig overlast van grondverzet
3Angle wil weggebruikers en omwonenden niet lastigvallen met het grondverzet. Een oplossing is om het transport zoveel mogelijk over de snelweg te laten plaatsvinden, waardoor het omliggend wegennet niet wordt belast. Uiteraard buiten de spits, maar wel zoveel mogelijk overdag. Op de plekken waar het zand vandaan gehaald wordt, rijdt een kleine kraan rond. Die zorgt ervoor dat alles er toonbaar uit blijft zien. Daarnaast wordt er elke avond geveegd, zodat alles netjes wordt achtergelaten.

Rekening houden met de natuur
Bij het grondverzet wordt rekening gehouden met de natuur. Er zijn bijvoorbeeld veel heideplantjes voorzichtig verplaatst, zodat deze terug geplant kunnen worden. Daarnaast zijn er voor aanvang van het project proefboringen gedaan om de ondergrond te onderzoeken. Hierbij wordt er gekeken naar vervuilingen in de grond. Als het zand ernstig vervuild is, wordt het niet gebruikt en wordt het gesaneerd. Alleen het zand van de hoogste kwaliteit komt in de toplaag van een ophoging.

Wist u dat…
... er voor aanvang van een project proefboringen worden gedaan om de ondergrond te onderzoeken en te inventariseren hoeveel zand en grond er beschikbaar is in de omgeving.
… er al 350.000 kuub zand en grond is verplaatst voor de verbreding van de A27/A1, dit komt neer op ongeveer 17.500 vrachtwagens.
… er in totaal 1.000.000 kuub zand en grond verplaatst moet worden.
… de machines die het zand en de grond verwerken op de bestemming, uitgerust zijn met een GPS-systeem waarop zij precies kunnen zien hoeveel het nog opgehoogd moet worden en tot waar de grond en het zand moet komen.


Alle machinisten weten dankzij het GPS-systeem precies hoeveel en waar ze nog moeten ophogen.

0  reacties