Aandacht voor natuur: aanleg faunatunnel Monnikenberg

Jorinke Vos 01-02-2018 0 reacties

Om iets terug te doen voor de natuur langs de A27, legt Rijkswaterstaat onder de A27 bij Hilversum een nieuwe faunatunnel aan. Via deze brede onderdoorgang verbinden we de natuurgebieden met elkaar, en kunnen dieren, zoals reeën, dassen en reptielen veilig naar de overkant.

Ecologische verbinding

Rijkswaterstaat wil schade aan de natuur door de verbreding van de A27 zoveel mogelijk beperken en de kwaliteit van de natuur waar mogelijk verbeteren. Daarom nemen we verschillende natuurmaatregelen, waaronder de aanleg van de faunatunnel Monnikenberg. Deze tunnel is onderdeel van de zogeheten ‘Groene Schakel’. Dit is een ecologische zone die het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbindt. In totaal bouwt De Groene Schakel 13 natuurverbindingen waarmee dieren veilig aan de andere kant van de weg of het spoor kunnen komen.

 

Waarom een faunatunnel?

Ecoloog Victor Loehr legt uit: ‘De keuze voor een tunnel is logisch, doordat de A27 op deze plek hoger ligt dan de omgeving. Na afronding lopen de dieren dus eigenlijk gewoon ‘rechtdoor’. Op dit moment richt aannemerscombinatie 3Angle het gebied rondom de tunnel in. ‘Het gebied wordt opener gemaakt, zodat naast bosgebonden soorten ook soorten van heide en grasland zich rond de tunnel kunnen ontwikkelen. Ook ontstaat zo ruimte voor open water, wat nodig is voor amfibieën en andere soorten die in de buurt van water leven. Waar nodig wordt er bos gekapt. Uiteraard houden we rekening met beeldbepalende bomen en laanstructuren. Zo blijft de oude beukenlaan aan de westzijde van de A27 bijvoorbeeld geheel behouden.’

 

Aantrekkelijk maken voor alle diersoorten

Voor het ontwerp van de tunnel hebben Rijkswaterstaat en 3Angle samen met natuurspecialisten en het Goois Natuurreservaat zorgvuldig bekeken hoe de gebieden aan weerszijden van de faunapassage zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt konden worden. Loehr: ‘Omdat alle diersoorten de tunnel moeten gebruiken, is het belangrijk dat de natuur voor elk dier aantrekkelijk is. Zo komt er aan beide kanten bos, maar ook heide en gras. Met droge, warme plekjes, en poelen voor amfibieën en reptielen. Verder wordt de tunnel 40 m breed en 5,5 m hoog. Die hoogte zorgt ervoor dat de tunnel ook toegankelijk is voor grote hoefdieren, zoals reeën. Halverwege de tunnel komt ook een open ruimte van ca 4 m breed waar licht door schijnt en regenwater de natuurverbinding in kan komen. Het zonlicht kan op deze manier ver in de tunnel schijnen om de grond op te warmen voor vlinders en reptielen. Of deze geplande inrichting ook echt werkt, weten we pas over een tijd. Om het effect te meten, monitort 3Angle de tunnel en de toegangen 3, 5 en 10 jaar na de aanleg. En treffen we waar nodig extra maatregelen.’

 

Hoe ziet het gebied er straks uit?

Loehr: ‘Kort na de werkzaamheden zal het heideterrein nog kaal zijn. Het duurt een jaar of 5 voordat de heide goed herkenbaar is. Uiteindelijk ontwikkelt het gebied zich tot kleinschalige heide afgewisseld met bosranden en bomen. Door deze diversiteit aan planten biedt het gebied veel voedsel aan vlinders en andere insecten. Langs het spoor zorgt een grondwal met beplanting ervoor dat de verstoring van geluid, licht en beweging van voorbijrijdende treinen sterk afneemt.’

Natuurgebied afgesloten voor publiek

Het gebied rondom de faunatunnel is straks onderdeel van een groter rustgebied rond de natuurbrug Anna’s Hoeve. Gedurende en na de aanleg van de faunatunnel kunnen recreanten dit stukje natuur daarom niet meer gebruiken. Loehr: ‘Dieren blijven namelijk weg als er teveel verstoring is. Bovendien willen we tijdens de werkzaamheden de veiligheid waarborgen, en de nieuwe natuur een kans geven om zich te ontwikkelen.’ De faunatunnel is naar verwachting in april 2018 gereed.

0  reacties