Sluipverkeer, hoe pakken we dat aan?

Jorinke Vos 01-02-2018 0 reacties

Bij werkzaamheden aan de snelweg wijken weggebruikers soms uit naar het onderliggende wegennetwerk. Hoe zorgt Rijkswaterstaat samen met aannemerscombinatie 3Angle ervoor dat dit tijdens de verbreding van de A27 en de A1 zo min mogelijk gebeurt?

Sluipverkeer wordt het beste bestreden door een zo optimaal mogelijke doorstroming op het hoofdwegennet. Daarom past 3Angle onder andere de 3x90-maatregel toe. Verder zijn we bij de start van het project begonnen met het aanpakken van de grootste knelpunten op het traject, namelijk op de A1 richting Amersfoort bij Baarn en op de A27 tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. We hebben hier een extra rijstrook gerealiseerd, wat de verkeersdoorstroming bevordert. Ook gebruikt 3Angle het doorrijden, keren en terugrijden principe, oftewel omleiden via het hoofdwegennet, wanneer ze een afrit afsluit. En rijdt het bouwverkeer zoveel mogelijk over het hoofdwegennet en buiten de spitstijden om extra overlast te voorkomen.

 

Extra maatregelen tegen overlast sluipverkeer

De omgeving ervaart soms toch nog hinder, ondanks dat we diverse maatregelen treffen om het onderliggende wegennet te ontlasten. Dat blijkt onder andere uit het tevredenheidsonderzoek van 3Angle, waarbij direct omwonenden van de A27 en A1 werden gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van het sluipverkeer tijdens de bouwperiode. Matthias van Gameren, verkeerskundige bij 3Angle legt uit: ‘Bewoners die parallel aan de A27 en A1 wonen ervaren bij (volledige) afsluitingen en in de spits overlast van sluipverkeer. Bijvoorbeeld bewoners langs de N417/Koningin Wilhelminaweg die door Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading loopt, en bewoners aan de Drakenburgerweg in Baarn. Hoewel we deze situaties niet kunnen voorkomen, blijven we naar aanvullende maatregelen zoeken om het sluipverkeer te verminderen om de hinder ervan wel zoveel mogelijk te beperken’. We zoeken met name naar extra maatregelen rond de komende weekendwerkzaamheden waarin we de oude viaducten Bilthoven en Hilversum slopen en het dubbellaags zoab gaan aanbrengen.

 

Monitoren sluipverkeer

Om het sluipverkeer in de gaten te houden, monitoren we de drukte op de wegen dicht bij de A27 en A1. Uit deze verkeersmonitoring blijkt dat het dagelijkse (sluip)verkeer niet substantieel is toegenomen. Wel zien we bijvoorbeeld dat tijdens de afsluitingen van de A27 en in de spits, het drukker is op wegen rond de A27, maar dat dit nog niet heeft geresulteerd in ernstige filevorming op de Koningin Wilhelminaweg bij Groenekan. Naar aanleiding van de vragen over de Drakenburgerweg heeft 3Angle ook een analyse uitgevoerd bij de afrit Soest. Van Gameren: ‘Hoewel dit niet één op één iets zegt over de hoeveelheid verkeer op de Drakenburgerweg, zijn deze cijfers wel een belangrijke indicator. Afrit Soest is namelijk de meest logische keuze om van de snelweg naar de sluiproute binnendoor te gaan. Het resultaat? Binnen 3 weken, na de openstelling van de derde rijstrook op de A1 tussen knooppunt Eemnes en Bunschoten-Spakenburg sinds oktober 2017 is het totaal aantal voertuigen per week op de afrit met circa 8.500 afgenomen. Dit is een afname van 22%. In de avondspits tussen 16.00 en 18.00 uur is de afname groter: 43%.’

 

Toekomstbeeld

Omdat de A27 1 rijstrook per rijrichting extra krijgt en de A1 2 rijstroken per richting, is er na de oplevering van de verbrede wegen naar verwachting minder sluipverkeer. Deze afname is echter pas optimaal na de realisatie van andere wegenprojecten in de draaischijf van Utrecht: Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken. Vanuit hier rijdt het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en andere landen. De aanpassingen aan deze wegen zorgen er samen voor dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

0  reacties