Zo waarborgen we de veiligheid in en langs de werkvakken

Jorinke Vos 22-03-2018 0 reacties

Veiligheid is voor 3Angle en Rijkswaterstaat uiterst belangrijk. In de bouwfase werken we met gemiddeld 200 wegwerkers langs de snelweg: een risicovolle omgeving. Theo Zwakhals, manager integrale veiligheid, licht een aantal maatregelen toe die we treffen om het werk zo veilig mogelijk te maken.

 • Veiliger werken achter betonnen barrières
  Tussen de snelweg en het bouwterrein staan betonnen barrières in plaats van schildjes (rood-witte paaltjes op een betonnen voetstuk). Werken achter deze afscheidingen is een stuk veiliger dan werken achter schildjes, omdat het werk hiermee volledig in plaats van alleen gedeeltelijk wordt afgeschermd. Ook zijn er op de barrières op sommige plekken zichtschermen geplaatst. Enerzijds zodat de weggebruikers niet schrikken of worden afgeleid door de werkzaamheden. Anderzijds zodat de wegwerkers vanuit de machines goed zien of ze nog binnen de afzetting graven of hijsen.

 • Zoveel mogelijk (bouw)verkeer via de snelweg
  Om weggebruikers veilig te laten rijden op de versmalde rijstroken en om de wegwerkers veilig te laten in- en uitvoegen, wordt er een snelheidsbeperking op de A27 en A1 gehanteerd. Zwakhals: ‘We laten ons bouwverkeer daarnaast zoveel mogelijk over de snelweg en niet over de lokale wegen gaan. Groot bouwverkeer door dorpen geeft veel overlast. Denk aan opstoppingen en geluidoverlast.’
 • Verkeersregelaars en veiligheidslessen
  ‘Als er toch verkeer over de lokale wegen moet, zorgen we voor verkeersregelaars en maken we aparte, veilige looproutes voor voetgangers.’ Op de basisschool Nijepoort in Groenekan hebben we aanvullend ook veiligheidslessen gegeven. We hebben bijvoorbeeld de dode hoek uitgelegd. Zo weten de kinderen nu wat je wel en vooral níet ziet vanuit een grote vrachtwagen en wat ze wel en niet moeten doen in de buurt van het bouwverkeer. Al hebben we ervoor gezorgd dat we geen transporten hebben op de tijden dat de kinderen van en naar school gehaald en gebracht worden. 
 • Werken op hoogte
  Wanneer de wegwerkers hoog boven de grond aan het werk zijn, treft 3Angle maatregelen om te voorkomen dat ze vallen. Zwakhals: ‘We hebben een keer een groot gordijn opgehangen bij het slopen van een bruggenhoofd. Zo konden er geen brokstukken op de weg terecht komen en was er geen valgevaar voor onze medewerkers.’
 • Veiligheidsprogramma GO!
  Technische veiligheidsmaatregelen zijn belangrijk en noodzakelijk. Toch kun je hier niet alles mee oplossen. Zwakhals: ‘Uiteindelijk hangt de mate van veiligheid af van hoe we maatregelen doorvoeren en of we alert zijn op onveilige situaties die zich toch voordoen. Dit brengen we continue onder de aandacht met het veiligheidsprogramma GO! (Géén Ongevallen) van Heijmans. Met dit programma motiveren we de medewerkers van 3Angle om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag en om meldingen te maken van onveilige situaties.’
 • Leren van meldingen weggebruikers en omwonenden
  Ondanks dat Rijkswaterstaat en 3Angle continu controleren of het werk veilig is, kan er toch een onveilige situatie voorkomen. Onveilige situaties kunnen via verschillende kanalen aan 3Angle worden gemeld. Bijvoorbeeld via de verkeerscentrale of een weginspecteur. Zwakhals: ‘Denk bijvoorbeeld aan een auto gestrand langs de snelweg. In zo’n situatie vangen we de bestuurder snel op en zetten we de auto op een veilige plek.’ Ook komen er meldingen binnen via de weggebruikers en omwonenden. ‘Hier zijn we blij mee!,’ zegt Zwakhals. ‘Van deze meldingen leren we en kunnen we achterhalen welke situaties door de omgeving als onveilig worden ervaren. Op basis hiervan gaan we na hoe we ons pakket aan veiligheidsmaatregelen verder kunnen aanscherpen.’

Deelname aan Bewust Veilig
Omdat wij veiligheid zo belangrijk vinden, stonden wij hier op de landelijke veiligheidsdag ook extra bij stil. Afgelopen vrijdag 16 maart werd er in het kader van Bewust Veilig  extra aandacht besteed aan veilig werken. Ook u kunt ons werk veiliger maken. Meld het daarom als u een onveilige situatie ziet of iets beter op en rondom de verbreding van de A27 en A1 kan via omgeving@3angle.nu.

0  reacties