Tijdelijk effect nieuwe geluidschermen

Jorinke Vos 22-03-2018 0 reacties

Er verschijnen steeds meer nieuwe geluidschermen langs de A27/A1. Omdat de werkzaamheden nog in volle gang zijn, is er sprake van een tijdelijke situatie. Voor omwonenden is het daarom nu lastig in te schatten wat het effect van de schermen in de definitieve situatie zal zijn. Hoe zit dat precies?

Meer geluid dan eerst?

Rudy Klunder, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: “Meerdere omwonenden, met name uit Baarn, geven aan nu meer geluidoverlast te ervaren dan voordat de nieuwe geluidschermen er stonden. Vervelend als dat zo ervaren wordt, maar de situatie is nog tijdelijk en geeft nog niet het eindresultaat weer. Op dit moment is bijvoorbeeld de meest rechterrijstrook nog niet in gebruik. De voertuigen rijden nu dus verder van het geluidscherm af dan op het moment dat de weg verbreed en opengesteld is. Als eind 2018 deze rijstrook wel in gebruik is, zal het geluidscherm meer geluid tegenhouden. Geluidschermen zijn namelijk het meest effectief voor het verkeer dat er vlak langs rijdt. De schermen zullen dus vooral het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens (die het meeste geluid produceren) op de rechterrijstrook meer gaan tegenhouden, die hoofdzakelijk gebruikmaken van deze rijstrook. Bovendien moet 3Angle het dubbellaags zoab, zeer open asfalt beton ofwel stiller asfalt, nog aanbrengen. Deze zogenoemde bronmaatregel zorgt ervoor dat de weg zelf minder geluid produceert en dus stiller wordt.”

 

Geluid in de definitieve situatie

Het dubbellaags zoab in combinatie met het geluidscherm zorgt ervoor dat het geluid in ieder geval niet verslechtert in de toekomstige situatie, ondanks de toename van het verkeer. Dit is berekend in het akoestisch onderzoek bij het Tracébesluit voor het jaar 2028. We zullen dit jaarlijks monitoren volgens de wettelijke systematiek van naleving van geluidsproductieplafonds. Meer daarover is te lezen op de pagina ‘Geluid langs rijkswegen’.

0  reacties