Eerste kwartaalresultaten weggebruikersonderzoek en vervolg

15-01-2018

Rijkswaterstaat monitort voor, tijdens en na de werkzaamheden op de A27 en de A1 hoe tevreden weggebruikers zijn. De onderzoeksresultaten van de eerste kwartaalmeting (juni - sept 2017) zijn bekend. We vatten de belangrijkste conclusies samen en nodigen u uit deel te nemen aan het vervolgonderzoek.

Algehele indruk van de weg

De weggebruiker is op dit moment meer tevreden over de A27 en A1 dan vóór de werkzaamheden. Deelnemers aan het onderzoek beoordelen de A27 nu met een 6,9 en de A1 met een 6,7. Voor de start van de werkzaamheden in juni 2017 scoorde de A27 een 6,7 en de A1 een 6,4. De verkeersveiligheid, verlichting en de breedte van de rijstroken zijn aspecten die goed scoren. Ook de tijdelijke 3x90-maatregel draagt mogelijk bij aan de positievere algehele indruk, omdat het de doorstroming bevordert. Daarnaast kan het zijn dat de gebruikers van de A27 en de A1 de wegen positiever beoordelen nu er gewerkt wordt aan de weg, omdat zij zich realiseren dat de wegen hard toe waren aan verbetering.  Met de realisatie van de verbreding van de A27 en A1 hopen we dat de algehele indruk van de weg nog beter wordt gewaardeerd. De aanpassingen aan Knooppunt Hoevelaken en de Ring Utrecht A27/A12 moeten wat Rijkswaterstaat betreft hieraan daarna verder bijdragen.

 

Uitvoering van de werkzaamheden

Weggebruikers zijn ook tevreden over de manier waarop aannemerscombinatie 3Angle namens Rijkswaterstaat de wegwerkzaamheden uitvoert. De uitvoering op de A27 scoort een 7,0. Op de  A1 is dat een 6,9. Het meest tevreden zijn de weggebruikers over de afscherming van de wegwerkzaamheden en de duidelijkheid over de omleidingen en afsluitingen. Al wordt ook gemeld dat dit beter kan. Over de mate waarin de hinder wordt beperkt, zijn weggebruikers ook tevreden. 15% geeft aan hinder te ondervinden van de werkzaamheden. Dit komt vooral door een onrustiger wegbeeld en een langere en onvoorspelbare reistijd. In het vervolg nemen we daarom tijdiger actie op het bijhouden van de tijdelijke verkeersmaatregelen en de verlichting, om de hinderbeleving over het wegbeeld te verminderen. De resultaten geven verder aan dat de overgrote meerderheid (82%) van de weggebruikers het reisgedrag aanpast tijdens de werkzaamheden. Dat is 19% meer dan de resultaten uit de nulmeting aangeven.

 

Publieksgerichte uitvoering

Voor de communicatie krijgt Rijkswaterstaat het rapportcijfer 7,0. Dat is iets meer dan bij de nulmeting, waar een 6,8 uitkwam. Onze informatiekanalen worden over het algemeen goed beoordeeld. Met name de website www.vananaarbeter.nl en de nieuwsbrief krijgen op bijna alle onderdelen een goede waardering. Al zijn hier ook nog verbeterpunten. Daarom voert Rijkswaterstaat momenteel een continue check uit op vananaarbeter.nl om ervoor te zorgen dat de informatie hierop volledig betrouwbaar is voor het project A27/A1.

 

Vervolgonderzoek

We blijven de tevredenheid van de weggebruikers over de A27 en A1 per kwartaal monitoren. Op deze manier kunnen we de feedback en aandachtspunten uit het onderzoek gelijk meenemen tijdens de volgende fasen van het project. Wilt u deelnemen aan het vervolgonderzoek? Dit kan via www.weggebruikersonderzoekA27A1.nl Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. We behandelen de antwoorden vertrouwelijk. Deelnemen aan het vervolgonderzoek kan tot en met zondag 28 januari 2018.