Planning

De verbreding van de A27 en de A1 duurt twee jaar. Op 20 februari 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden langs de wegen, zoals het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen en regulier onderhoud. De verbreding van de A27 en de A1 start begin juli 2017. Eind 2018 is de verbreding klaar.

Planning op hoofdlijnen

Wanneer Wat
20 februari tot juli 2017 Voorbereidende werkzaamheden langs de A27/A1 en regulier onderhoud 
Juni 2017 Informatieavonden over start wegwerkzaamheden
Juli 2017 Start wegwerkzaamheden
December 2018 Rijstroken op A27 en A1 beschikbaar
Begin 2019 Aanplanten groen
April 2019 Gereed