Projecthistorie: van startnotitie tot start realisatie

In juli 2014 heeft minister van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit voor de A27/A1 vastgesteld. Na het doorlopen van de beroepsprocedure oordeelde de Raad van State dat het tracébesluit in stand kan blijven. Door de einduitspraak kan de verbreding van de A27 en de A1 van start.

Het project is in 2008 gestart met het openbaar maken van de startnotitie. Daarna zijn diverse onderzoeken gedaan, die zijn beschreven in het milieueffectrapport. Op basis hiervan is de verbreding van van de A27 en de A1 uitgewerkt, eerst in een ontwerptracébesluit en daarna in het tracébesluit.

Het tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen de aansluiting Utrecht Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen Knooppunt Eemnes, en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het tracébesluit aan welke maatregelen worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur, en wat de effecten daarvan zijn. Het tracébesluit lag van 11 september tot en met 23 oktober 2014 ter inzage. De relevante achtergronddocumenten en onderzoeken zijn in te zien via de site van Platform voor Publieksparticipatie, bereikaar via deze link.

Op 10 juni 2015 deed de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak over het tracébesluit. Ten aanzien van twee beroepen heeft de rechter aan de minister een nadere motivering gevraagd.

In februari 2016 heeft de Raad van State haar einduitspraak gedaan. Zij heeft geoordeeld dat het tracébesluit in stand kan blijven. Door de einduitspraak kan de verbreding van de A27 en de A1 van start.

De volledige uitspraak is op de website van de Raad van State te raadplegen, via deze link

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u ook terecht op de projectpagina A27/A1 van Rijkswaterstaat.