Verbreding A27/A1: wat doen we en waarom?

De regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar
De wegen rond Utrecht vormen samen de draaischijf van Nederland: vanuit hier rijdt het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en andere landen. Bovendien werken en wonen veel mensen in de regio Utrecht. De verkeersvoorspellingen geven aan dat de verkeerssituatie in de toekomst verslechtert als er niets gedaan wordt.

Voor de regio staan er daarom verschillende projecten op de planning. De verbreding van de zuidbaan van de A1 Bunschoten-Hoevelaken is al gereed. Na de verbreding van de A27/A1 volgt de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2020 - 2026. Daarna volgt de aanpak van het Knooppunt Hoevelaken (A28/A1) bij Amersfoort volgt in de periode 2021 - 2023/2025. Deze aanpassingen moeten zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en zo de doorstroming verbetert.

 

 

 

Wat wordt er aangelegd en aangepast?
In de periode 2017-2018 verbreden we de A27 en A1 over een lengte van circa 23,5 km tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Zo kan het verkeer sneller doorrijden en is de regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar. 3Angle, een aannemerscombinatie die bestaat uit Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure, voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

De volgende wegaanpassingen staan gepland: 

  • uitbreiding van de autosnelweg A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken op het traject Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes
  • aanleggen van een spitsstrook op de vluchtstrook tussen aansluiting Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven
  • uitbreiding van de autosnelweg A1 van 2x2 naar 2x4 rijstroken op het traject Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg
  • verbreden van de verbindingsboog in knooppunt Eemnes van de A27 naar de A1 van 1 naar 2 rijstroken

Verder houden we ons bezig met het:

  • aanleggen of verplaatsen van geluidsschermen
  • aanleggen van tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton)
  • aanpassen en/of vernieuwen van diverse viaducten en onderdoorgangen
  • treffen van de maatregelen voor waterhuishouding en natuurcompensatie
  • aanpassen aansluiting Hilversum en Bilthoven

Meer informatie kunt u hier lezen in de factsheet over de start van de wegwerkzaamheden. 

Vanuit het project A27/A1 hebben we daarnaast drie ambities: aandacht voor weggebruikers, omgeving en natuur.

Weggebruiker
Samen met 3Angle doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaand aan de wegverbreding realiseert 3Angle een aanpassing aan de A1 aansluiting Soest, de A27 tussen Utrecht-Noord en afrit Bilthoven en aan de oprit Hilversum. Hierdoor gaat het in- en uitvoegen makkelijker en verbetert de verkeersdoorstroming. Daarnaast rijdt vanaf juli het verkeer op de plekken waar aan de rijbaan wordt gewerkt, op rijstroken van 90 km/h (3x90-maatregel). Waar het werk gereed is, liggen nieuwe rijstroken met een maximum snelheid van 120 of 130 km/h. Positief effect van deze maatregelen is tevens dat we ‘sluipverkeer’ beperken. Ook werkt 3Angle stroomopwaarts. Dat wil zeggen dat het werkvak steeds een vak opschuift tegen de rijrichting in. Het deel dat is verbreed, wordt zo steeds langer en rijdt prettig door. Verder communiceren we tijdig over werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingsroutes.

 

 

Omgeving
We vinden het belangrijk dat wonen en werken aantrekkelijk blijft in de regio Utrecht en Amersfoort, ook tijdens de werkzaamheden. Hiervoor gebruikt 3Angle slimme bouwmethoden om hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo gebruiken we stille bouwmethodes, zoals drukken in plaats van heien. En we plaatsen nieuwe en verbeteren bestaande geluidschermen, waarbij de nieuwe geluidschermen in veel gevallen al vóórdat het werk aan de weg plaatsvindt worden geplaatst. Zo houden de schermen al tijdens het werk het weg- en bouwgeluid tegen. Verder leggen we stil asfalt (tweelaags zoab) aan over het hele tracé. Tweelaags zoab is stiller dan normaal asfalt doordat het veel kleine gaatjes heeft die het geluid van autobanden absorberen.

 

 

Natuur
De A27 doorkruist gebieden waar veel bijzondere dieren en planten leven. We willen schade aan de natuur zoveel mogelijk beperken en de kwaliteit van de natuur langs de A27 zelfs verbeteren. We vangen reptielen, zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en de ringslag die in het werkgebied leven en verhuizen ze naar nieuwe en bestaande leefgebieden die we voor hen extra hebben verbeterd. Ook leggen we een grote faunatunnel bij Monnikenberg aan en richten het omliggend gebied zo in dat het aantrekkelijk wordt voor dieren om de tunnel te gebruiken. Voor boommarters komen veilige oversteekplaatsen: in nieuwe portalen – constructies waaraan bewegwijzeringsborden hangen – komen goten die met touwen met omliggende bomen worden verbonden. Rasters waar de boommarters niet in kunnen klimmen geleiden de dieren naar de portalen. Uniek voor het project is verder dat we dassen een GPS-halsband omdoen om daarmee te volgen hoe ze reageren op de werkzaamheden. Bij verstoring van hun leefgewoontes, nemen we direct aanvullende maatregelen. Voor de verbreding van de weg is ruimte nodig. We ontkomen daardoor niet aan het kappen van bomen. Rijkswaterstaat en 3Angle zorgen ervoor dat de natuur die door de wegverbreding verloren gaat gecompenseerd wordt. Een van de maatregelen die we daarnaast treffen is een bijdrage aan Natuurmonumenten voor de instandhouding van de kwaliteit van het Cronebos. Lees hier welke werkzaamheden we verrichten.